Hizmetlerimiz

Voc - Isc Ölçümleri

Açık devre gerilimi (Voc) ölçümünün amacı modül dizilerinin doğru bağlandığının ve dizi içerisinde beklenen sayıda modülün birbirlerine seri bağlandığının kontrol edilmesidir. Bir ara bağlantının atlanması veya yanlışlıkla bir dizi içerisinde yanlış sayıda modulün birbirine bağlanması özellikle büyük sitemlerde nispeten ortak hatadır ve açık devre gerilimi bu hataları hızla tespit eder.

Kısa devre akımı (Isc) ölçümünün amacı sistemin doğru çalışma karekteristiklerinden emin olmak ve PV dizi kablolamasında büyük bir hata olmadığını doğrulamaktadır. İki test metodu mevcuttur (kısa devre testi ve çalışma testi) ve her ikisi de PV dizilerinin doğru çalışması üzerinde bilgi verir. Mümkün olduğunda, invertörlerden gelen etkiler hariç tutulduğu için kısa devre testi tercih edilmektedir.